Op vrijdag 10 september jl. heeft, op de derde verdieping van de Polikliniek van het voormalige SEHOS, de Startconferentie Innovatie Ouderentoekomst van Sint Elisabeth Foundation (SEF) plaatsgevonden. In de aanwezigheid van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, mevrouw Dorothy Pietersz-Janga heeft het bestuur van SEF zijn visie gedeeld ten aanzien van de noodzakelijke innovatie van de ouderentoekomst op Curaçao. Naast de minister waren een aantal samenwerkingspartners op het gebied van ouderenzorg aanwezig, waaronder Betesda en Kas Hugenholtz, en ook de SVB, UoC en NASKHO.

De stichting die zich voorheen bezighield met de exploitatie van het Sint Elisabeth Hospitaal, bouwt sinds 2019 actief aan een nieuwe toekomst, waarbij het vastgoed van de stichting door herbestemming en restauratie ter beschikking wordt gesteld aan onze gemeenschap. Daarnaast ligt de focus van de stichting tevens op innovatie van de ouderenzorg op Curaçao.

Tijdens de Startconferentie is door middel van presentaties ingegaan op thema's zoals Visieontwikkeling (Dr. Franke Scheper), Samenwerking in de ouderenzorg (Dhr. E. Thodé) en Masterplanning voor de ouderentoekomst (Dhr. A. Casperson). De noodzaak om de innovatie van de ouderentoekomst nu ter hand te nemen, met name vanwege de toenemende vergrijzing, wordt door alle samenwerkingspartners onderschreven. In de laatste week van september zullen de samenwerkingspartners daarom opnieuw samenkomen om in dat kader concrete en meetbare plannen te maken voor de toekomst.