Schuldenproblematiek SEHOS in beeld: uiteenzetting feiten en argumenten.

Het is dit jaar 166 jaar geleden dat het Sint Elisabeth Hospitaal voor het eerst de deuren opende. Voor een periode van 164 jaar was het Sint Elisabeth Hospitaal ‘het’ ziekenhuis, dat zorg leverde  aan de gehele Curaçaose bevolking (bekend onder de naam SEHOS), en dit onder het adagium: “Alles voor Allen”.Gedurende deze periode heeft het ziekenhuis zeer moeilijke (financiële) tijden gekend. Aan het eind van de periode als ziekenhuis, november 2019, heeft de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal een fors negatief vermogen overgehouden, oftewel de schulden van de stichting zijn vele malen hoger dan de (waarde van de) bezittingen.

De stichting wil graag uitleggen hoe dit zo gekomen is, en hoe de schuldenproblematiek – die anno 2021 nog altijd bestaat – moet worden opgelost. Daarin speelt de Memorandum of Understanding, die in 2013 is gesloten tussen het Land, SEHOS en Usona, een essentiële rol. De stichting beschikt over veel documentatie over deze complexe zaak en het is onmogelijk om alles te publiceren en om in deze met alle details rekening te houden. De intentie is wel om een zo transparant, feitelijk en zakelijk mogelijke weergave te doen van de kern van de problematiek en de oplossing ervan.

Lees het volledige document hieronder.