Building future . Honoring legacy

Onze stichting bestaat al vele jaren. Vanaf 1855 tot en met 2019 heeft de stichting, eerst als gasthuis voor de zieken, later als ziekenhuis, gefunctioneerd. Opgericht door Mgr. Kieckens en ondersteund door de Zusters van de congregatie “alles voor allen” uit Breda. Al in de zestiger jaren is het beheer van het ziekenhuis overgedragen aan de leken, waarna in 1988 de laatste zusters zich hebben teruggetrokken. In november 2019 is de bouw van het ziekenhuis van de Curaçaose overheid gereedgekomen, waarna het ziekenhuis is overgedragen aan deze nieuwe organisatie. Onze stichting is achter gebleven met een monumentaal pand in de wijk Otrobanda, waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gevonden.

We dragen oplossingen aan voor het leeggekomen vastgoed van de Stichting. De Stichting koestert deze ambitie vanwege haar maatschappelijke plicht, en ook vanwege de jarenlange geschiedenis van de organisatie en de alles omvattende missie van de katholieke religieuzen van weleer ‘alles voor allen’. We leren van onze historie en vinden inspiratie in de historie van onze stichting.