Namen Zusters 1855 - 1965

Zusters Franciskanessen van Breda op Curaçao

De zusters waren van 1855 tot 1988 ook actief op Curaçao. Ze verzorgden de verpleging in het gasthuis in Otrabanda (een wijk van Willemstad). Al snel namen ze ook de zorg voor leprapatiënten en geestelijk gehandicapten op zich, die vanaf 1882 gescheiden behandeld werden op het terrein Zaquito in de buurt van het gasthuis.
In 1936
breidden de zusters nog uit naar Groot Kwartier, waar zij in het gelijknamige rustoord (in de volksmond Monte Christo genoemd) geestelijk gehandicapten verzorgden. Nog in de jaren zestig bedienden de zusters het St. Elisabeth Hospitaal, het Krankzinnigengesticht in Groot Kwartier en het Melaatsengesticht Zaquito op Curaçao.

Bron tekst en foto: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-franciscanessen-alles-voor-allen
Bron lijst zusters: Alles voor Allen door Bernadette Heiligers - Halabi.