Onze ambities

1.    Borgen toekomst onze stichting

Na 164 jaren te hebben gefungeerd als ziekenhuis voor de Curaçaose gemeenschap, is de financiële positie van de stichting er niet beter op geworden, dit als gevolg van niet adequate, door de overheid vastgestelde, zorgbudgetten. Vanaf 2020 is het onze primaire ambitie om de toekomst van de stichting te borgen en door oplossingen aan te dragen om de negatieve financiële positie van de stichting te verbeteren.

2.    Immaterieel erfgoed ten dienste van de gemeenschap

Vanuit cultureel, sociaal perspectief is er een schat aan informatie over de geschiedenis van de stichting beschikbaar, die zeker toegevoegde waarde heeft voor de gemeenschap. Ontstaan gedurende de slavenperiode, ingegeven door het Katholiek geloof en gedurende 164 jaren uitgebouwd tot een volwaardige ziekenhuis op Curaçao, is het verhaal. We hebben de ambitie om dit immaterieel erfgoed te borgen en te conserveren voor de gemeenschap. 

3.    Innovatie toekomst voor ouderen

Curaçao is heel snel aan het vergrijzen. We zijn gezegend als gemeenschap dat we steeds langer mogen leven, echter de financiering van deze zorg, staat onder druk. Business as usual is hierbij geen optie, reden waarom het onze ambitie is om met innovatieve ideeën dienaangaande bij te dragen aan betere toekomst voor de oudere generatie.

4.    Restauratie- en constructieprojecten

Een van de getuigen van het immaterieel erfgoed van de stichting betreft onder meer het monumentaal pand in Otrobanda. Het betreft ook onze ambitie om dit vastgoed te behouden, restaureren en te herbestemmen met bepaalde maatschappelijk relevante functionaliteiten. De ambitie om de toekomst van ouderen te innoveren brengt ook met zich mee, dat we bepaalde nieuwbouw projecten willen realiseren.