Transparantie

We zijn altijd transparant, correct en betrouwbaar. In het maatschappelijke licht is transparantie voor onze Stichting vooral belangrijk, om te laten zien welke maatschappelijke activiteiten wij ondernemen. Het is een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zorgt ervoor dat iedere stakeholder van onze stichting kan zien, in hoeverre wij aan onze doelstellingen houden.

Gelijkwaardigheid

Onze relatie met de stakeholders van de Stichting wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid. Dit biedt houvast en veiligheid en is gebaseerd op fundamenteel respect wederzijds. Onze interacties zijn gekleurd door een onvoorwaardelijke en authentieke waardering van deze stakeholders, niet omdat zij het verdiend hebben, maar louter om wie zij zijn.

Samenwerking

Wij zien samenwerken als een belangrijke competentie omdat het een efficiënte manier is om ons doel te bereiken. Iedere persoon of elke groep in onze kleine samenleving, beschikt namelijk over een bepaalde expertise. Door middel van samenwerking proberen wij om bepaalde doelen van onze Stichting te verwezenlijken.