Invloed van specialisten op ziekenhuiskwaliteit

Een grote impuls voor de kwaliteit van het St. Elisabeth Hospitaal, was de baanbrekende invloed van diverse medische specialisten vanaf medio 20ste eeuw. De meeste van deze specialisten waren van eigen bodem. Nadat de religieuze zusters de ziekenzorg van de grond af hadden opgebouwd, tilden de specialisten het niveau van de zorg naar internationale maatschaven.

Gebruikmakend van hun kennis en contacten met hun alma maters, gaven ze inhoud aan de opleidingen voor verplegend personeel door middel van cursussen en begeleiding op de werkvloer. Waar nodig werden bussen ingezet die jongedames in Bándabou ophaalden om de cursussen te komen volgen. In samenwerking met enkele Nederlandse universiteiten leidden de specialisten zelfstandig co-assistenten en arts-assitenten op. Ook waren ze nauw betrokken bij het opzetten van speciale afdelingen voor bijvoorbeeld hart- en longziekten, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie en intensieve zorg.

Het St. Elisabeth Hospitaal had dan ook een zeer goede naam in de regio en binnen het Koninkrijk. Dat blijkt o.a. uit een lovend commentaar van twee experts die het hospitaal op uitnodiging van de Antilliaanse regering in 1962 bezochten. Zij schreven in hun rapport: ‘Het St. Elisabeth Gasthuis op Curaçao kan de vergelijking met vooraanstaande algemene Nederlandse ziekenhuizen, met een vergelijkbaar aantal bedden, grotendeels met glans doorstaan. Als gebouwencomplex maakt het ziekenhuis een uitstekend verzorgde indruk.  De ziektegeschiedenissen op de zusterpost zijn volledig bijgehouden. Onderzoek en behandeling vinden op hoog niveau plaats.’

Een jaar later, in 1963, bezocht de premier van Trinidad, de bekende historicus dr. Eric Williams, het St. Elisabeth Hospitaal. Hij zei dat de Nederlandse Antillen zich gelukkig mochten prijzen met een ziekenhuis op zo’n hoog niveau. Hij meende dat dit ‘een van de best geoutilleerde en vooruitstrevendste ziekenhuizen was in het Caribisch gebied’.

Incidenteel werden ook medische studenten uit Colombia en Venezuela gedeeltelijk in het St. Elisabeth Hospitaal opgeleid. Die samenwerking is echter langzamerhand verwaterd.

Medische specialisten:

Lokale specialisten van het eerste uur in het St. Elisabeth Hospitaal waren o.a.:

dr. Thomas Gaerste, dr. Nicolaas Rojer, dr. A. van der Sar, dr. Jules de Windt, dr. Carlos Winkel, dr. Tarsius Kroon, dr. Elis Martis, dr. Wim Statius van Eps, dr. Sergio Leon, dr. Alejandro Saleh, dr. Paul Ackerman, dr. Jan Evertsz.

Alma mater:
Universiteit waar iemand zijn opleiding heeft gevolgd.

Twee experts:
Dr. P.A. de Groot, directeur Bronovo in Den Haag, en L.P. de Jongh, economisch directeur van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.

Hun rapport:
De titel van dat rapport luidde: Rapport inzake de behoefte aan ziekenhuisbedden op Curaçao.

Bronnen:
Amigoe 27 juni 2015, Eerste medische specialisten op Curaçao, door Jeannette van Ditzhuijzen.

Dr. Elis Martis, gesprek op 18 augustus 2021.

C.J.H. Engels, Het Sint Elisabeth Hospitaal te Curaçao en West-Indië 1855-1972.